Plan pracy Przedszkola

Strona domowa Domowa

Przedszkole Samorządowe
  nr 4 w Wieliczce
    oś. Szymanowskiego 10
      tel/fax: 12 278 18 65Aktualności

Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka

2020-01-24
Serdecznie zapraszamy ,b>Babcie i Dziadków dzieci z oddziału I i II (główna siedziba na oś. Szymanowskiego) na uroczystość z okazji ich święta, ...

więcej ...

Przegląd kolęd i pastorałek

2020-01-16
Dnia 16.01.2020 r. Starszaki będą brały udział w Przeglądzie kolęd i pastorałek, który odbędzie się w Domu Ludowym w Wieliczce-Krzyszkowicach.
Wyjście 9.30, ...

więcej ...

Wyjazd do Mediateki

2020-01-13
Dnia 13.01.2020 r.(poniedziałek) odbędzie się wyjście Starszaków do wielickiej Mediateki na seans kinowy.
Śniadanie dzieci zjedzą o 8.30, wyjście 9.00, powrót na ...

więcej ...

Życzenia Świąteczne

2019-12-24
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych zapachem świątecznych wypieków, nutą wspólnie śpiewanej kolędy, ciepłem kochających serc, bliskością, radością oraz serdecznością, życzy dyrektor przedszkola, ...

więcej ...


Plan pracy Przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

"Dbam o swoje bezpieczeństwo i
  zdrowie"
"Przedszkolak twórcą i artystą"

Cele i zadania

· Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci, organizacja zabaw i zajęć na świeżym powietrzu, twórcze wykorzystanie placu zabaw.

· Kontynuacja działań profilaktycznych wg programu "Akademia Aquafresh", "5 porcji warzyw i owoców lub soku dziennie", "Akademia wyobraźni Play-Doh".

· Promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia własnego i innych oraz właściwych nawyków sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

· Bezpieczeństwo w domu i przedszkolu. Wdrażanie zasad ruchu drogowego. Wprowadzanie programu profilaktycznego dotyczącego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa "Cukierki".

· Rozwijanie uzdolnień muzycznych, teatralnych, plastycznych i recytatorskich.

Proces dydaktyczno wychowawczy

Zadanie I Promowanie zdrowego stylu życia, poprzez kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia własnego i innych oraz właściwych nawyków sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

1. Wzbogacanie i uzupełnianie biblioteki przedszkolnej w pozycje dotyczące w/w zagadnienia.
2. Wzbogacenie bazy kącików sportowych w pomoce do ćwiczeń (pomoce zakupione lub wykonane we własnym zakresie).
3. Umożliwienie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.
4. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia. Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
5. Systematyczne wykorzystywanie w pracy dydaktyczno - wychowawczej różnych form ruchu rozwijającego z elementami metod twórczych: Labana, Kniessów, W. Sherborne.
6. Zorganizowanie zawodów sportowych z udziałem rodziców - "Mamo, tato ze mną ćwicz, bo ja zawsze zdrowy chcę być".
7. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców popularyzujących kształtowanie wychowania zdrowotnego dzieci.
8. "W moim ogródeczku" - sadzenie roślinek w ogrodzie przedszkolnym.
9. Samodzielne nakrywanie stołów do posiłków - wprowadzenie dyżurów.
10. Zorganizowanie zajęć propagujących zdrowe nawyki żywieniowe "Owocowa sałatka", Wiosenna kanapka".
11. Aktualizacja informacji, treści wychowawczych i profilaktycznych, na tablicy dla rodziców, promujących zdrowy tryb życia "Kącik zdrowego przedszkolaka".
12. Zorganizowanie wspólnie z Przedszkolem Samorządowym nr 3, Mini Turnieju Piłki Nożnej "Mały Mundial".


Zadanie II W ramach programów "Akademia Aquafresh", "5 porcji warzyw i owoców lub soku dziennie", "Akademia wyobraźni Play-Doh" prowadzenie edukacji proekologicznej, prozdrowotnej, wyrabianie u dzieci nawyków higienicznych, zdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa.

1. Wdrażanie w/w programów, poprzez prowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych.
2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez: organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, prowadzenie zajęć ruchowych z muzyką w połączeniu z metodami twórczymi, aktywizującymi dzieci.
3. Prowadzenie szeregu działań dotyczących zdrowia: wycieczka do apteki, spotkanie z lekarzem.
4. Nawiązanie współpracy ze stomatologiem: pogadanki na temat dbania o higienę jamy ustnej, nauka prawidłowego mycia zębów, przeglądy stomatologiczne.
5. Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzeganie higieny otoczenia: prawidłowe mycie rąk, higiena jamy ustnej, włosów i paznokci, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety.
6. Zorganizowanie wycieczki do Czasławia, poznanie sposobu pieczenia chleba, wyrobu masła, zwiedzanie sadu. Uświadomienie konieczności spożywania owoców.


Zadanie III Bezpieczeństwo w domu i przedszkolu. Wdrażanie zasad ruchu drogowego. Wprowadzenie programu profilaktycznego dotyczącego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa "Cukierki".

1. Wdrażanie zasad ruchu drogowego podczas cyklu zajęć dydaktycznych.
2. Spotkanie z policjantem. Pogadanka na temat bezpieczeństwa.
3. Zorganizowanie wycieczki do Straży Pożarnej w Wieliczce.
4. Spotkanie z górnikiem. Rozmowa na temat bezpieczeństwa pracy pod ziemią.
5. "Prawa i obowiązki dziecka" - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w grupach.
6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w przedszkolu i na świeżym powietrzu.
7. Wprowadzenie programu profilaktycznego "Cukierki".


Zadanie IV Rozwijanie uzdolnień muzycznych, teatralnych, plastycznych i recytatorskich.

1. Chwila z muzyką - słuchanie muzyki poważnej.
2. Zapoznanie z wyglądem, brzmieniem i sposobem gry niektórych instrumentów muzycznych.
3. Nauka gry na instrumentach perkusyjnych: melodycznych i niemelodycznych.
4. Nawiązanie współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Wieliczce.
5. Wykorzystywanie podczas zabaw muzycznych, nowatorskich metod aktywnego słuchania muzyki: metoda Batii Straus, Carla Orfa, Tęczowa muzyka.
6. Zorganizowanie konkursu "Przedszkolne talenty" (taniec, śpiew, teatr, sztuki magiczne).
7. Udział dzieci w koncertach umuzykalniających w Zamku Żupnym w Wieliczce.
8. Uczestniczenie w zajęciach plastycznych na powietrzu (rysowanie kredą, patykiem po ziemi, zabawy twórcze w piaskownicy).
9. Wykonywanie ozdób świątecznych, kartek, upominków.
10. Udział w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych gminnych i ogólnopolskich.
11. Prezentowanie programów artystycznych związanych z ważnymi uroczystościami.
12. Oglądanie widowisk teatralnych na terenie placówki oraz wyjazdy do teatrów krakowskich.
13. Inicjowanie zabaw z elementami dramy i pantomimy.

Plan uroczystości i wycieczek


"Dzień Przedszkolaka" - występy w Centrum Edukacyjnym Solne Miasto


25.09.2017 r.

"Czasław" - wycieczka do
gospodarstwa agroturystycznego

03.10.2017 r.

"Pasowanie na przedszkolaka",
"Dzień KEN"

14.10.2017 r.

"Policjant nam pomoże"
spotkanie z policjantem

październik

"Groteska" - wyjazd do teatru
na przedstawienie

listopad

"Święto odzyskania niepodległości"
- cykl zajęć. "Patriotyczne śpiewanie"
- koncert w CER Solne Miasto,
spotkanie z kombatantem

12.11.2017 r.

Wycieczka do Kopalni Soli -
w Bochni

grudzień

"Hej w kopalni praca wre" -
spotkanie z górnikiem

04.12.2017 r.

"Przyjdź do nas Mikołaju" -
spotkanie ze Św. Mikołajem

06.12.2017 r.

"Spotkanie opłatkowe" -
przedszkolna wigilja

grudzień

"Karnawał z Babcią i Dziadkiem" - uroczystość w Domu Ludowym

21.01.2018 r.

"Wyjazd do kina"

luty

"Groteska" - wyjazd do teatru
na przedstawienie

marzec

"Dzień wody" - cykl zajęć
dydaktycznych

22.03.2018 r.

"Pożegnanie Marzanny, powitanie Wiosenki"

23.03.2018 r.

"Dzień ziemi" - cykl zajęć
dydaktycznych

kwiecień

"Święto uchwalenia Konstytucji 3-go Maja" - cykl zajęć
dydaktycznych

maj

Wycieczka do Straży Pożarnej
w Wieliczce

maj

"Mamo, tato ze mna ćwicz bo ja
zawsze zdrowy chcę być" zawody

26.05.2018 r.

"Mały Mundial" - udział w zawodach
Piłki Nożnej Przedszkolaków

czerwiec

"Fabryka lalek",
wycieczka do Pilzna

czerwiec

"Pożegnanie starszaków",
"Zakończenie roku szkolnego"

czerwiec

Z galerii ...


img006.jpg

img032.jpg

img010.jpg

img019.jpg


wejdź do galerjii   Strona główna | Aktualności | Plan pracy | Nasi Nauczyciele | Galeria | O przedszkolu | Kontakt