Plan pracy Przedszkola

Strona domowa Domowa

Przedszkole Samorządowe
  nr 4 w Wieliczce
    oś. Szymanowskiego 10
      tel/fax: 12 278 18 65Aktualności

Otwarcie nowej siedziby przedszkola!!!

2020-10-12
Wreszcie nadszedł ten upragniony dzień!!! :)

W poniedziałek dnia 12.10.2020 roku uruchamiamy II siedzibę Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce, mieszcząca ...

więcej ...

Obowiązek przyprowadzania tylko zdrowych dzieci

2020-10-01
W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

-Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci.
-Bardzo prosimy o ...

więcej ...

Adresy mailowe do nauczycielek grup

2020-09-22
W związku z Państwa prośbą podajemy adresy mailowe do nauczycielek poszczególnych gryp:

Oddziały przy oś. Szymanowskiego
- gr. I "Maluszki ", teraz "Słoneczka" - ...

więcej ...

Ubezpieczenie dziecka

2020-08-18
Istnieje możliwość objęcia dziecka dobrowolnym ubezpieczeniem NNW przez firmę WARTA. Składka na rok szkolny 2020/21 wynosi 40 zł.
W ramach tego ubezpieczenia dzieci ...

więcej ...


Plan pracy Przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

"Dbam o swoje bezpieczeństwo i
  zdrowie"
"Przedszkolak twórcą i artystą"

Cele i zadania

· Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci, organizacja zabaw i zajęć na świeżym powietrzu, twórcze wykorzystanie placu zabaw.

· Kontynuacja działań profilaktycznych wg programu "Akademia Aquafresh", "5 porcji warzyw i owoców lub soku dziennie", "Akademia wyobraźni Play-Doh".

· Promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia własnego i innych oraz właściwych nawyków sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

· Bezpieczeństwo w domu i przedszkolu. Wdrażanie zasad ruchu drogowego. Wprowadzanie programu profilaktycznego dotyczącego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa "Cukierki".

· Rozwijanie uzdolnień muzycznych, teatralnych, plastycznych i recytatorskich.

Proces dydaktyczno wychowawczy

Zadanie I Promowanie zdrowego stylu życia, poprzez kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia własnego i innych oraz właściwych nawyków sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

1. Wzbogacanie i uzupełnianie biblioteki przedszkolnej w pozycje dotyczące w/w zagadnienia.
2. Wzbogacenie bazy kącików sportowych w pomoce do ćwiczeń (pomoce zakupione lub wykonane we własnym zakresie).
3. Umożliwienie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.
4. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia. Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
5. Systematyczne wykorzystywanie w pracy dydaktyczno - wychowawczej różnych form ruchu rozwijającego z elementami metod twórczych: Labana, Kniessów, W. Sherborne.
6. Zorganizowanie zawodów sportowych z udziałem rodziców - "Mamo, tato ze mną ćwicz, bo ja zawsze zdrowy chcę być".
7. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców popularyzujących kształtowanie wychowania zdrowotnego dzieci.
8. "W moim ogródeczku" - sadzenie roślinek w ogrodzie przedszkolnym.
9. Samodzielne nakrywanie stołów do posiłków - wprowadzenie dyżurów.
10. Zorganizowanie zajęć propagujących zdrowe nawyki żywieniowe "Owocowa sałatka", Wiosenna kanapka".
11. Aktualizacja informacji, treści wychowawczych i profilaktycznych, na tablicy dla rodziców, promujących zdrowy tryb życia "Kącik zdrowego przedszkolaka".
12. Zorganizowanie wspólnie z Przedszkolem Samorządowym nr 3, Mini Turnieju Piłki Nożnej "Mały Mundial".


Zadanie II W ramach programów "Akademia Aquafresh", "5 porcji warzyw i owoców lub soku dziennie", "Akademia wyobraźni Play-Doh" prowadzenie edukacji proekologicznej, prozdrowotnej, wyrabianie u dzieci nawyków higienicznych, zdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa.

1. Wdrażanie w/w programów, poprzez prowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych.
2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez: organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, prowadzenie zajęć ruchowych z muzyką w połączeniu z metodami twórczymi, aktywizującymi dzieci.
3. Prowadzenie szeregu działań dotyczących zdrowia: wycieczka do apteki, spotkanie z lekarzem.
4. Nawiązanie współpracy ze stomatologiem: pogadanki na temat dbania o higienę jamy ustnej, nauka prawidłowego mycia zębów, przeglądy stomatologiczne.
5. Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzeganie higieny otoczenia: prawidłowe mycie rąk, higiena jamy ustnej, włosów i paznokci, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety.
6. Zorganizowanie wycieczki do Czasławia, poznanie sposobu pieczenia chleba, wyrobu masła, zwiedzanie sadu. Uświadomienie konieczności spożywania owoców.


Zadanie III Bezpieczeństwo w domu i przedszkolu. Wdrażanie zasad ruchu drogowego. Wprowadzenie programu profilaktycznego dotyczącego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa "Cukierki".

1. Wdrażanie zasad ruchu drogowego podczas cyklu zajęć dydaktycznych.
2. Spotkanie z policjantem. Pogadanka na temat bezpieczeństwa.
3. Zorganizowanie wycieczki do Straży Pożarnej w Wieliczce.
4. Spotkanie z górnikiem. Rozmowa na temat bezpieczeństwa pracy pod ziemią.
5. "Prawa i obowiązki dziecka" - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w grupach.
6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w przedszkolu i na świeżym powietrzu.
7. Wprowadzenie programu profilaktycznego "Cukierki".


Zadanie IV Rozwijanie uzdolnień muzycznych, teatralnych, plastycznych i recytatorskich.

1. Chwila z muzyką - słuchanie muzyki poważnej.
2. Zapoznanie z wyglądem, brzmieniem i sposobem gry niektórych instrumentów muzycznych.
3. Nauka gry na instrumentach perkusyjnych: melodycznych i niemelodycznych.
4. Nawiązanie współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Wieliczce.
5. Wykorzystywanie podczas zabaw muzycznych, nowatorskich metod aktywnego słuchania muzyki: metoda Batii Straus, Carla Orfa, Tęczowa muzyka.
6. Zorganizowanie konkursu "Przedszkolne talenty" (taniec, śpiew, teatr, sztuki magiczne).
7. Udział dzieci w koncertach umuzykalniających w Zamku Żupnym w Wieliczce.
8. Uczestniczenie w zajęciach plastycznych na powietrzu (rysowanie kredą, patykiem po ziemi, zabawy twórcze w piaskownicy).
9. Wykonywanie ozdób świątecznych, kartek, upominków.
10. Udział w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych gminnych i ogólnopolskich.
11. Prezentowanie programów artystycznych związanych z ważnymi uroczystościami.
12. Oglądanie widowisk teatralnych na terenie placówki oraz wyjazdy do teatrów krakowskich.
13. Inicjowanie zabaw z elementami dramy i pantomimy.

Plan uroczystości i wycieczek


"Dzień Przedszkolaka" - występy w Centrum Edukacyjnym Solne Miasto


25.09

"Czasław" - wycieczka do
gospodarstwa agroturystycznego

03.10

"Pasowanie na przedszkolaka",
"Dzień KEN"

14.10

"Policjant nam pomoże"
spotkanie z policjantem

październik

"Groteska" - wyjazd do teatru
na przedstawienie

listopad

"Święto odzyskania niepodległości"
- cykl zajęć. "Patriotyczne śpiewanie"
- koncert w CER Solne Miasto,
spotkanie z kombatantem

12.11

Wycieczka do Kopalni Soli -
w Bochni

grudzień

"Hej w kopalni praca wre" -
spotkanie z górnikiem

04.12

"Przyjdź do nas Mikołaju" -
spotkanie ze Św. Mikołajem

06.12

"Spotkanie opłatkowe" -
przedszkolna wigilja

grudzień

"Karnawał z Babcią i Dziadkiem" - uroczystość w Domu Ludowym

21.01

"Wyjazd do kina"

luty

"Groteska" - wyjazd do teatru
na przedstawienie

marzec

"Dzień wody" - cykl zajęć
dydaktycznych

22.03

"Pożegnanie Marzanny, powitanie Wiosenki"

23.03

"Dzień ziemi" - cykl zajęć
dydaktycznych

kwiecień

"Święto uchwalenia Konstytucji 3-go Maja" - cykl zajęć
dydaktycznych

maj

Wycieczka do Straży Pożarnej
w Wieliczce

maj

"Mamo, tato ze mna ćwicz bo ja
zawsze zdrowy chcę być" zawody

26.05

"Mały Mundial" - udział w zawodach
Piłki Nożnej Przedszkolaków

czerwiec

"Fabryka lalek",
wycieczka do Pilzna

czerwiec

"Pożegnanie starszaków",
"Zakończenie roku szkolnego"

czerwiec

Z galerii ...


img007.jpg

img017.jpg

img025.jpg

img028.jpg


wejdź do galerjii   Strona główna | Aktualności | Plan pracy | Nasi Nauczyciele | Galeria | O przedszkolu | Kontakt